Hopp til innhold

Brøt droneregler – to fikk gebyr

Nylig har Luftfartstilsynet gitt overtredelsesgebyr til to droneoperatører som brøt reglene for droneflyging.

På lik linje som at du er en del av trafikkbildet når du kjører bil, er du en del av luftfarten når du flyr drone.

4 av 5 dronepiloter risikerer straff

For å fly drone lovlig i Norge må man ta dronelappen. Likevel opplever vi at ca. 4 av 5 dronepiloter bryter reglene ved å fly uten å ha dronelappen. Manglende kunnskap om reglene kan føre til farlige situasjoner med potensielt store konsekvenser. Politiet kan derfor utstede bøter fra 12.000 kroner og oppover, og man risikerer at dronen blir inndratt. Alvorlige hendelser kan føre til fengsel opp til to år.

Privatperson og bedrift fikk gebyr

I tillegg til politiet har også Luftfartstilsynet mulighet til å gi en reaksjon ved brudd på regelverket. Når informasjon, råd, veiledning og den ordinære tilsynsprosessen ikke har gitt tilstrekkelig resultat, kan vi ilegge overtredelsesgebyr.

Nylig fikk en privatperson overtredelsesgebyr for å ha fløyet dronen uten å ha nødvending registrering, kurs og eksamen på plass. Personen innrømmet flygingen vel vitende om reglene, og godtok gebyret på 2.000 kroner. Personen har nå tatt dronelappen.

I tillegg har en kommersiell aktør, Greenfarmer AS, fått overtredelsesgebyr på 30.000 kroner for droneflyging utenfor reglene for åpen kategori (lavrisiko-operasjoner med mindre droner innenfor faste rammer). Greenfarmer AS manglet særskilt tillatelse som kreves for flyging med tunge droner og som innebærer økt risiko. Flygingene skjedde gjentatte ganger, også etter informasjon og veiledning fra Luftfartstilsynet. Overtredelsesgebyret ble påklaget, men avslått av Samferdselsdepartementet. I sin avgjørelse skriver Samferdselsdepartementet i tillegg at de vurderer et overtredelsesgebyr på 30.000 kroner å være i det nedre sjiktet av hva som er passende sett hen til alvorlighetsgraden av overtredelsen og momentene i saken.

På tide å si tydelig ifra

– Det er ingen menneskerett å fly, det er en rettighet man kan erverve, påpeker kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim. – Det er viktig at de som beveger seg i lufta, kan og følger reglene, av hensyn til sikkerheten for de på bakken og i lufta. Når kunnskap om reglene eller etterlevelse er en utfordring, prøver vi først og fremst å løse det gjennom informasjonsarbeid, veiledning og dialog. Også Just Culture står høyt, det vil si muligheten til å melde fra om egne feil for at bransjen skal kunne lære av dem, uten å bli straffet. Men når vi ser at informasjon og dialog ikke gir nok resultat, er vi nødt til å si tydeligere ifra. Vi håper at disse sakene kan bidra til at flere følger reglene, og at vi unngår mulige fatale ulykker, avslutter han.  

Sist oppdatert: 05.04.2024