Hopp til innhold

Opprettelse av flyforbudsområder ved Grøtsund og Takvatnet. Gjelder droner/ubemannet luftfartøy

Flyforbud for drone

Luftfartstilsynet har opprettet to midlertidige restriksjonsområder i luftrommet i Troms – forbud mot flyging med ubemannet luftfartøy – Grøtsund og Takvatnet

Luftfartstilsynet har opprettet to midlertidige restriksjonsområder i deler av luftrommet i Troms, i forbindelse med militær øvingsaktivitet.

Restriksjonsområdene retter seg bare mot ubemannet luftfart, herunder modellfly, og innebærer et forbud mot å fly i de aktuelle områdene. Områdene er markert som en sirkel på illustrasjonene nedenfor.

Restriksjonsområdet rundt Grøtsund vil gjelde i perioden 15. mars kl. 1200 til og med 18. mars kl. 1500, lokal tid:

  • Den horisontale utstrekningen til restriksjonsområdet er utformet som en sirkel med en radius på 5 km rundt følgende fotpunkt oppgitt i grader, minutter og sekunder i WGS84: 69°44'49" N 019°08'25" E
  • Restriksjonsområdets vertikale utstrekning er fra bakken eller vannet opp til 3000 fot over middels havnivå (AMSL)

     

Restriksjonsområde rundt Grøtsund

 

Restriksjonsområdet rundt Takvatnet vil gjelde i perioden 18. mars kl. 0000 til og med 22. mars kl. 2359:

  • Den horisontale utstrekningen til restriksjonsområdet er utformet som en sirkel med en radius på 5 km rundt følgende fotpunkt oppgitt i grader, minutter og sekunder i WGS84: 69°06'48" N 019°04'37" E.
  • Restriksjonsområdets vertikale utstrekning er fra bakken eller vannet opp til 3500 fot over middels havnivå (AMSL).
Restriksjonsområdet rundt Takvatnet

De som har særskilt behov for å fly ubemannet luftfartøy i områdene, kan kontakte Forsvaret. Søknad om særskilt tillatelse kan sendes pr e-post til jaoc@mil.no. I hastetilfeller kan Forsvaret kontaktes direkte på telefonnummer 77894206.

Flyging med ubemannet luftfartøy i restriksjonsområdene - uten tillatelse fra Forsvaret - er ulovlig, og vil kunne medføre overtredelsesgebyr eller straffereaksjoner.

Sist oppdatert: 15.03.2024