Hopp til innhold

Luftfartstilsynet har ilagt eier av et luftfartøy overtredelsesgebyr på 15 000 kr

Lite fly i grå skyer
Foto: Maksym Dragunov / Mostphotos

I juli 2023 ble eieren av et luftfartøy ilagt et overtredelsesgebyr på 15 000 kr av Luftfartstilsynet, som følge av bruk av luftfartøyet uten gyldig luftdyktighetsbevis.

Eieren av luftfartøyet benyttet til privatflyging ble ilagt et overtredelsesgebyr på bakgrunn av gjentakende bruk av luftfartøyet uten at det hadde gyldig luftdyktighetsbevis. Eier hadde fått gjennomført en større modifikasjon av luftfartøyet som ikke var forhåndsgodkjent av Luftfartstilsynet, og nytt luftdyktighetsbevis og N-ARC var ikke utstedt.

Det påhviler eier et klart ansvar for å påse at luftfartøyet er luftdyktig og har luftdyktighetsbevis når det brukes til luftfart, og det tilligger Luftfartstilsynet å utstede godkjenninger. Luftfartstilsynet vurderte at eier ikke var tilstrekkelig bevisst sitt ansvar, og at eier klart burde ha handlet annerledes for å søke avklart status for luftdyktighet og luftdyktighetsbevis.

Ser alvorlig på hendelsen

Luftfartstilsynet ser alvorlig på bruk av luftfartøy som ikke har dokumentert luftdyktighet. Reglene som følger av luftfartsloven kapittel 4 er sentrale for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå, som skal ivareta sikkerheten til tredjeparter og passasjerer. Det ble ansett som skjerpende at luftfartøyet ble brukt et høyt antall ganger av eier selv i perioden, at det ble tillatt brukt av andre og at det var passasjerer med på flere flyginger.

Eier fikk rettet opp i manglene og ble ilagt et overtredelsesgebyr på 15 000 kr.

Luftfartstilsynet understreker at etterlevelse av regelverket er avgjørende for å sikre trygg og pålitelig luftfart.