Hopp til innhold

Enighet om luftfartsoperasjoner i høyere luftrom

Foto av fly i lufta med hvite striper

Medlemsstatene i EU, USA, Canada, Japan, Storbritannia samt Norge, står bak en felles uttalelse som støtter International Civil Aviation Organization (ICAO) sitt arbeid med å møte utfordringene og mulighetene knyttet til operasjoner i høyere luftrom (Higher Airspace Operations – HAO).

Initiativet peker på et voksende behov for felles regelverk for å støtte sikker og bærekraftig utvikling av sivil luftfartsoperasjoner for høyere luftrom, som i dag ikke er regulert i på samme måte som lavere luftrom.

Ny teknologi setter nye krav

Aktiviteten i høyere luftrom er i utvikling. Ny teknologi åpner for utvidelse av 5G og 6G telekommunikasjon, forbedringer i jordobservasjon og ny innovasjon i transport. Teknologisk innovasjon krever harmoniserte regler som omfatter luftdyktighet, bemanningstrening og lisensiering, bakkeoperasjoner, og mer. 

Fellesuttalelsen fremhever viktigheten av å prioritere videre arbeid med operasjoner i høyere luftrom, inkludert utviklingen og implementeringen av løsninger for både bemannede og ubemannede luftfartsoperasjoner. Formålet med initiativet er å legge grunnlaget for en fremtid der det internasjonale luftfartssystemet kan vokse på nye og spennende måter, samtidig som man opprettholder sikkerheten og bærekraften som er essensiell for bransjen.

Mer informasjon finner du på den offisielle nettsiden til EU-kommisjonen: Joint Statement on Higher Airspace Operations (HAO).

Sist oppdatert: 09.02.2024