Hopp til innhold

Privatflyging i lav høyde – Pilotsertifikat tilbakekalt i 16 måneder

Bilde tatt fra under et flygende helikopter

I januar 2023 ble et pilotsertifikat etter vedtak fra Luftfartstilsynet tilbakekalt i 16 måneder som følge av alvorlige brudd på krav til minstehøyde.

Den aktuelle hendelsen involverte en pilot som gjentatte ganger manøvrerte et helikopter på en skjødesløs og hensynsløs måte i svært lav høyde, med passasjerer om bord og i nærheten av personer og eiendom på bakken. 

Luftfartstilsynet fastslo at handlingene utgjorde alvorlige brudd på regler som er avgjørende for sikre luftfartsoperasjoner, og fant derfor grunnlag for å tilbakekalle pilotens sertifikat i 16 måneder. For å få gjenutstedt sertifikatet må piloten etter utløp av tapstiden gjennomføre nye teoretiske prøver og bestå en praktisk eksamen. Etter pilotens klage til Samferdselsdepartementet ble Luftfartstilsynets vedtak stadfestet.

Oppfølging av bekymringsmeldinger

Saken er en av flere saker der Luftfartstilsynet har fulgt opp bekymringsmeldinger fra publikum som gjelder privatflyging i lav høyde. Flere piloter har på denne bakgrunn blitt ilagt reaksjoner mot sertifikatet etter å ha flydd for lavt. Noen av tilfellene skjer med passasjerer og over tett bebyggelse eller ansamlinger av mennesker. Slik flyging innebærer en ekstra risiko som passasjerer og mennesker på bakken vanskelig kan verne seg mot.

Luftfartstilsynet er avhengig av tips og meldinger fra publikum, og at vi får nok informasjon til å kunne følge opp sakene. I sakene som har ført til reaksjoner har vi fått gode rapporter fra meldere, og andre vitner har bidratt med viktig informasjon.

Publisert: 09.02.2024