Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Søknadsskjema for frakt av lithiumbatterier SP A88 og A99

Transport of lithium cells / batteries on cargo aircraft only (CAO) which require an approval.

21.02.2023 - Farlig gods, Flyselskap

Søknadsskjema for unntak av frakt av farlig gods

Transport by air of dangerous goods which are forbidden under normal circumstanses.

08.11.2022 - Farlig gods, Flyselskap