Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Application for ATPL skilltest Aeroplane

NF-1028

20.10.2022 - Pilot fixed wing (fly)

Class Type Rating Single-Pilot Aeroplanes Except for High Performance Complex Aeroplanes

NF-1027

24.05.2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1088 Light Aircraft Pilot Licence LAPL(A) Aeroplane

02.03.2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1162 Basic Instrument Rating BIR

01.03.2022 - Pilot fixed wing (fly)

Aeroplane Type Rating Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High Performance Complex Aeroplanes

NF-1028

27.09.2021 - Pilot fixed wing (fly)

Påmelding til teorieksamen PPL/LAPL/RTL

NF-1133

12.08.2021 - Pilot fixed wing (fly), Pilot rotorcraft (helikopter), Flytelefonistsertifikat

Application for SE IR based on valid ME IR single pilot for which a class rating is required

NF-1150

15.06.2021 - Pilot fixed wing (fly)

Application for IR cross credit to IR(A) SE based on a skill test or PC in MPA, SP HPA Complex or SPA in MPO

NF-1148

15.06.2021 - Pilot fixed wing (fly)
Side