Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Søknadsskjema for frakt av lithiumbatterier SP A88 og A99

Transport of lithium cells / batteries on cargo aircraft only (CAO) which require an approval.

21.02.2023 - Farlig gods, Flyselskap

Søknadsskjema for unntak av frakt av farlig gods

Transport by air of dangerous goods which are forbidden under normal circumstanses.

08.11.2022 - Farlig gods, Flyselskap

NF-1126 Varsel om endring i selskapets håndbokssystem

Forordning (EU) 965/2012 (BSL D 1-1) ORO.GEN.130(c) krever at luftfartsselskap som gjør endring(er) som ikke krever forhåndsgodkjenning skal varsle sin myndighet,...

09.06.2022 - Flyselskap

EASA Form 2

01.09.2020 - Flyselskap, Flyverksted, Continuing Airworthiness Management Organisation, Vedlikehold

CMA F2 Record of airworthiness approval and rvsm approval

11.03.2020 - Flyselskap

NF-1077-1 Application for use of FSTD (Flight Simulation Training Device) in Part ORO training

09.06.2018 - Flyselskap

CMA F3 Withdrawal of RVSM approval

09.06.2018 - Flyselskap

Point of contact details relating to RVSM approvals

09.06.2018 - Flyselskap
Side