Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1128 E Change of citizen - Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1083 E Change of name - Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

Veiledning til flyselskap og treningsorganisasjoner som utdanner kabinbesetning

Her finner du informasjon om prosedyren for flyselskap, treningsorganisasjoner, søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1084 Duplicate - Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1082 E Initial issue - Application for the Initial issue of a Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

09. mai 2018 - Cabin Crew

Bakgrunnssjekk

Her finner du informasjon om hvordan du søker om bakgrunnssjekk. Les mer under.

09. apr 2018 - Flyplass, Cabin Crew