Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1128 E

Søknad om ny Cabin Crew Attestation grunnet endret statsborgerskap.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1083 E

Søknad om ny Cabin Crew Attestation grunnet navneendring.

11. mai 2018 - Cabin Crew

Veiledning til flyselskap og treningsorganisasjoner som utdanner kabinbesetning

Her finner du informasjon om prosedyren for flyselskap, treningsorganisasjoner, søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1084 E

Søknad om duplikat av eksisterende Cabin Crew Attestation.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1082 E

Søknad om førstegangsutstedelse av Cabin Crew Attestation.

09. mai 2018 - Cabin Crew

Bakgrunnssjekk

Her finner du alt du trenger å vite om hvordan du søker om bakgrunnssjekk.

09. apr 2018 - Flyplass, Cabin Crew