Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1128 E Change of citizen - Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1083 E Change of name - Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

Veiledning til flyselskap og treningsorganisasjoner som utdanner kabinbesetning

Her finner du informasjon om prosedyren for flyselskap, treningsorganisasjoner, søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1084 Duplicate - Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1082 E Initial issue - Application for the Initial issue of a Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

09. mai 2018 - Cabin Crew

Bakgrunnssjekk

Her finner du informasjon om hvordan du søker om bakgrunnssjekk. Husk at det er viktige ting du må lese på denne siden før du søker via Altinn.

09. apr 2018 - Flyplass, Cabin Crew