Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1138 Internrevisjon for erklært treningsorganisasjon (DTO)

06. feb 2020 - Flyskoler

NF-1137 Erklæring om treningsorganisasjon (DTO)

Nedenfor finner du skjemaet for erklæring om treningsorganisasjon (DTO). Som en hjelp ved utfylling av skjemaet finner du vedlagt også et eksempel på hvordan man ...

11. mar 2019 - Flyskoler

NF-1136 Aktivitetsrapport for erklært treningsorganisasjon (DTO)

11. jan 2019 - Flyskoler

Compliance checklist Part-ORA

08. jun 2018 - Flyskoler

NF-1121 Referansematrise for Manualrevisjon

08. jun 2018 - Flyskoler

NF-1068 Soloflygningsbevis

22. mai 2018 - Flyskoler

NF-1078 Aircraft – FSTD Configuration Difference List

Aircraft configuration difference list of Flight Simulation Training Device (FSTD).

22. mai 2018 - Flyskoler, Flyselskap

Renewal of IR, class- or type rating.

NF-1099

22. mai 2018 - Flyskoler
Side