Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1154E Cross-border

Søknad om UAS-operasjoner i spesifikk kategori på tvers av landegrenser.

25.07.2022 14.17.04 - Drone/RPAS

NF-1157 Deklareringsskjema for skoler og operatører som tilbyder av praktisk trening og vurdering for STS-01 og 02 eller PDRA-S01 og S02

12.11.2021 11.20.50 - Drone/RPAS

NF-1156 Deklareringsskjema for skoler og operatører som tilbyder av praktisk trening og vurdering for STS-02 eller PDRA-S02

12.11.2021 11.18.53 - Drone/RPAS

NF-1155 Deklareringsskjema for skoler og operatører som tilbyder av praktisk trening og vurdering for STS-01 eller PDRA-S01

12.11.2021 11.16.26 - Drone/RPAS

NF-1145 Søknad om driftstillatelse for operasjon i spesifikk kategori

Dette skjemaet brukes for å søke om driftstillatelse for operasjon i spesifikk kategori. Det samme skjemaet brukes for søknad om revisjon.

29.12.2020 16.13.59 - Drone/RPAS

NF-1144 Søknad om Light UAS Operator Certificate LUC

Dette skjemaet brukes for å søke om Light UAS Operator Certificate LUC.

29.12.2020 16.10.34 - Drone/RPAS

Søknadsskjema for flyging med drone R-102 over Oslo sentrum

NF-1129

01.06.2018 15.51.46 - Drone/RPAS

Søknadsskjema RO2 og RO3 (statsluftfart)

NF-1113

01.06.2018 15.44.36 - Drone/RPAS