Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1145 Søknad om operasjonstillatelse i spesifikk kategori

Dette skjemaet brukes for å søke om operasjonstillatelse i spesifikk kategori.

29. des 2020 - Drone/RPAS

NF-1144 Søknad om Light UAS Operator Certificate LUC

Dette skjemaet brukes for å søke om Light UAS Operator Certificate LUC.

29. des 2020 - Drone/RPAS

NF-1129 Søknadsskjema flyging med drone i EN R102 (Oslo Sentrum)

Dette skjemaet brukes for å søke om tillatelse til å fly med drone i restriksjonsområdet over Oslo sentrum.

01. jun 2018 - Drone/RPAS

NF-1113 Søknadsskjema RO2 og RO3

Dette skjemaet skal brukes dersom du søker om å bli RO2- eller RO3-operatør.

01. jun 2018 - Drone/RPAS