Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis

01.07.2021 00.00.00 - Part 21 Initial Airworthiness

Application for Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly (EASA Form 37 18B)

19.03.2020 00.00.00 - Part 21 Initial Airworthiness

Part-21 Application - Production Organisation Approval (EASA Form 050/051)

09.06.2018 12.06.04 - Part 21 Initial Airworthiness

Application for Part 21 permit to fly (EASA Form 21)

09.06.2018 12.04.53 - Part 21 Initial Airworthiness

NF-0349 Søknad om luftdyktighetsbevis

09.06.2018 12.01.43 - Part 21 Initial Airworthiness