Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1119 Søknad om utstedelse av flygeledersertifikater

Skjema for søknad om utstedelse av flygeledersertifikater og veiledning til utfylling av skjema.

06.05.2021 - Flysikringstjeneste

Skjema for endring i ATM/ANS funksjonssystemet

02.01.2020 - Flysikringstjeneste

Compliance Matrix No 1035-2011 Alle annex

20.06.2018 - Flysikringstjeneste

NF-1100 Application for certification of ATCO training organisation

09.06.2018 - Flysikringstjeneste

Application for the Certification of an Air Navigation Service Provider (ANSP) Organisation

09.06.2018 - Flysikringstjeneste

Veiledning og retningslinjer (EU) 2015/340

08.06.2018 - Flysikringstjeneste

Oppmelding til førstegangs autorisasjonsprøve AFIS/HFIS

08.06.2018 - Flysikringstjeneste

NF-1124 Declaration of provisional inability

08.06.2018 - Flysikringstjeneste, Flymedisin
Side