Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer.

Application form for a medical certificate

08. jun 2018 - Flymedisin

NF-1124 Declaration of provisional inability

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste, Flymedisin

NF-1132 Medisinsk flygetestrapport

14. mai 2018 - Flymedisin

NF-1125 - Registrering av lege som skal utstede LAPL-legeattest

14. mai 2018 - Flymedisin

NF-1123 - Application for AeMC Organisation approval

14. mai 2018 - Flymedisin

NF-1122 Søknad om godkjenning som flylege (AME)

Her er også skjema i engelsk utgave.

14. mai 2018 - Flymedisin