Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Nasjonal rettighet til å utføre og attestere for vedlikehold i en vedlikeholdsordning

NF-1159

31. jan 2022 - Vedlikehold, Teknisk utdanning

NF-1160 Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener

Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener, ofte kalt basic-fag.

04. jan 2022 - Teknisk utdanning, Vedlikehold

Attachment to EASA form 12

09. jun 2018 - Teknisk utdanning

NF-1012 - EASA form 12 - Application for Part-147 approval

09. jun 2018 - Teknisk utdanning

EASA Form 19

Søknad om Part-66 Aircraft Maintenance Licence (AML)

09. jun 2018 - Vedlikehold, Teknisk utdanning

Details of Management Personnel (EASA Form 4)

08. jun 2018 - Nominering av ledende personell, Teknisk utdanning