Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Nasjonal rettighet til å utføre og attestere for vedlikehold i en vedlikeholdsordning

NF-1159

31.01.2022 00.00.00 - Vedlikehold, Teknisk utdanning

Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener

NF-1160

04.01.2022 15.03.16 - Teknisk utdanning, Vedlikehold

Attachment to EASA form 12

09.06.2018 12.42.38 - Teknisk utdanning

NF-1012 - EASA form 12 - Application for Part-147 approval

09.06.2018 12.42.08 - Teknisk utdanning

EASA Form 19

Her finner du søknadsskjema for Part-66 Aircraft Maintenance Licence (AML) – vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, og en veiledning for hvordan du skal fylle u...

09.06.2018 12.11.54 - Vedlikehold, Teknisk utdanning

Details of Management Personnel (EASA Form 4)

08.06.2018 14.51.05 - Nominering av ledende personell, Teknisk utdanning