Hopp til innhold

Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener

NF-1160

Etter Part-66.A.25(e) kan du søke om eksamenskreditt (examination credits) for beståtte moduler, da gyldigheten til Certificate of Recognition (CoR) for beståtte moduler er 10 år.

Du kan søke Luftfartstilsynet om eksamenskreditt for beståtte moduler som har gått ut, eller går ut på dato i løpet av 2 år. Dette kan være aktuelt der du har gått flyfag eller på andre måter har bestått moduler, men ikke har rukket å tilfredsstille alle kravene for utstedelse av Part-66 Aircraft Maintenance License (AML).

Ved mottak av søknad vil Luftfartstilsynet sjekke hver modul og submodul for endringer i innhold, fra den datoen du tok eksamen og frem til datoen vi mottok søknaden. Vi vil innvilge eksamenskreditt i moduler og submoduler som ikke har vært endret siden du tok eksamen, og tilsvarende vil moduler eller submoduler som har vært endret ikke innvilges kreditt. Har det vært endringer i en submodul i modul 7, 9 eller 10 som også har krav om essey, vil heller ikke essey innvilges kreditt.

Alle moduler og submoduler hvor det innvilges kreditt er gyldige i 10 år.

Mer informasjon finner du i regelverket her:
Part-66.A.25 Basic knowledge requirements (EASAs nettside)

Tjenesten faktureres etter medgått tid, se gebyrforskriftens §4.

Sist oppdatert: 15.03.2024