NF-1160 Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener

Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener, ofte kalt basic-fag.

Etter Part-66.A.25(e) kan det søkes om eksamenskreditt (examination credits), for beståtte moduler. I utgangspunktet er et Certificate of Recognition (CoR) for bestått modul gyldig i 10 år, men en overgangsordning sikrer at alle moduler som er bestått etter Part-66 regelverket som et minimum er gyldige til og med august 2022.

Det kan søkes Luftfartstilsynet om eksamenskreditt for beståtte moduler som har gått ut, eller går ut på dato i løpet av 2 år. Dette kan være aktuelt der en kandidat har gått flyfag eller på andre måter har bestått moduler, men ikke har rukket å tilfredsstille alle kravene for utstedelse av Part-66 Aircraft Maintenance License (AML).

Mer informasjon finner du i regelverket her:
Part-66.A.25 Basic knowledge requirements (EASAs nettside)

Tjenesten faktureres etter medgått tid, se gebyrforskriftens §4.

Publisert: 04. jan 2022