Hopp til innhold

Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener

NF-1160

Etter Part-66.A.25(e) kan du søke om eksamenskreditt (examination credits) for beståtte moduler, da gyldigheten til Certificate of Recognition (CoR) for beståtte moduler er 10 år.

Du kan søke Luftfartstilsynet om eksamenskreditt for beståtte moduler som har gått ut, eller går ut på dato i løpet av 2 år. Dette kan være aktuelt der du har gått flyfag eller på andre måter har bestått moduler, men ikke har rukket å tilfredsstille alle kravene for utstedelse av Part-66 Aircraft Maintenance License (AML).

Mer informasjon finner du i regelverket her:
Part-66.A.25 Basic knowledge requirements (EASAs nettside)

Tjenesten faktureres etter medgått tid, se gebyrforskriftens §4.

Sist oppdatert: 08.12.2022