Hopp til innhold

Søknadsskjema for unntak av frakt av farlig gods

Transport by air of dangerous goods which are forbidden under normal circumstanses.

Lufttransport av farlig gods som er forbudt under normale omstendigheter. Fyll inn og returner skjemaet til Luftfartstilsynet som redigerbar pdf. 

Sist oppdatert: 21.02.2023