Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1015 Søknad om rettighet til akroflyging

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1130 PBN Declaration

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF - 1107 Application for validation of Flight Crew Licence - Specific tasks

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1106 Application for validation of Flight Crew License - Commercial Operations

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1105 Application for validation of Flight Crew License - Non Commercial Operations

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1101 E Assessment of Competence SFI TRI

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1087 E Søknad om bytte fra ATPL CPL PPL til LAPL

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1081 E Duplicate – Application for a PART Flight Crew Licence

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)
Side