Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1037 E Commercial Pilot Licence CPL(H) Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1035 E Private Pilot Licence PPL(H) Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1112 E Competency based Instrument Rating CB IR(A)

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1092 E 12 hrs-SEP land SEP sea or TMG_english

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1092 12 t-SEP land SEP sea eller TMG

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1088 Light Aircraft Pilot Licence LAPL(A) Aeroplane

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1079 E Class Rating Sea

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1046 E3 Instructor Certificate Aeroplane revalidation & renewal

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)
Side