Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1125 - Registrering av lege som skal utstede LAPL-legeattest

14. mai 2018 - Flymedisin

NF-1123 - Application for AeMC Organisation approval

14. mai 2018 - Flymedisin

NF-1046 E4 Instructor Cerfificate – Helicopter revalidation & renewal

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1046 E2 Instructor Cerfificate Helicopter – Initial issue

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1042 E1 Application for ATPL skilltest Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1122 Søknad om godkjenning som flylege (AME)

Her er også skjema i engelsk utgave.

14. mai 2018 - Flymedisin

NF-1042 E ATPL Type Rating Multi-Pilot Helicopter including PBN

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1041 E Type Rating Single-Pilot Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)
Side