Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1077 Application for use of FSTD (Flight Simulation Training Device) in Part FCL training

Application for use of FSTD (Flight Simulation Training Device) in Part FCL training (NF-1077).

22.05.2018 - Flyskoler

Søknadsskjema for sertifisering som securityinstruktør

NF-1118

14.05.2018 - Security

NF-1048 Taushetserklæring

14.05.2018 - Security

NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjenning

14.05.2018 - Security

NF-1132 Medisinsk flygetestrapport

14.05.2018 - Flymedisin

NF-1125 - Registrering av lege som skal utstede LAPL-legeattest

14.05.2018 - Flymedisin

NF-1123 - Application for AeMC Organisation approval

14.05.2018 - Flymedisin

NF-1042 E-1 Application for ATPL skilltest Helicopter

14.05.2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)
Side