Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1046 E4 Instructor Cerfificate – Helicopter revalidation & renewal

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1046 E2 Instructor Cerfificate Helicopter – Initial issue

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1042 E-1 Application for ATPL skilltest Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1122 Søknad om godkjenning som flylege (AME)

Her er også skjema i engelsk utgave.

14. mai 2018 - Flymedisin

NF-1037 E Commercial Pilot Licence CPL(H) Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1035 E Private Pilot Licence PPL(H) Helicopter

14. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1112 E Competency based Instrument Rating CB IR(A)

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1092 E 12 hrs – SEP (land), SEP (sea) or TMG

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly)
Side