Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1084 Duplicate - Application for the issue of a new Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1082 E Initial issue - Application for the Initial issue of a Cabin Crew Attestation

Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA.

09. mai 2018 - Cabin Crew

Bakgrunnssjekk

Her finner du informasjon om hvordan du søker om bakgrunnssjekk. Husk at det er viktige ting du må lese på denne siden før du søker via Altinn.

09. apr 2018 - Flyplass, Cabin Crew
Side