Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1071 Language Proficiency Assessment Form

25. feb 2022 - Flytelefonistsertifikat, Examiner

NF-1161 E Declaration of providers of apron management

05. jan 2022 - Flyplass

NF-1160 Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener

Eksamenskreditt for beståtte moduleksamener, ofte kalt basic-fag.

04. jan 2022 - Teknisk utdanning, Vedlikehold

Nasjonal rettighet etter BSL B 3-3

Nasjonal rettighet til å utføre og attestere for vedlikehold i en vedlikeholdsordning.

04. jan 2022 - Vedlikehold, Teknisk utdanning

NF-1157 Deklareringsskjema for skoler og operatører som tilbyder av praktisk trening og vurdering for STS-01 og 02 eller PDRA-S01 og S02

12. nov 2021 - Drone/RPAS

NF-1156 Deklareringsskjema for skoler og operatører som tilbyder av praktisk trening og vurdering for STS-02 eller PDRA-S02

12. nov 2021 - Drone/RPAS

NF-1155 Deklareringsskjema for skoler og operatører som tilbyder av praktisk trening og vurdering for STS-01 eller PDRA-S01

12. nov 2021 - Drone/RPAS

NF-1028 E ATPL Aeroplane Type Rating Multi-Pilot Aeroplanes and Single-Pilot High Performance Complex Aeroplanes

27. sep 2021 - Pilot fixed wing (fly)
Side