Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Instructor Assessment of Competence Helicopter FI, IRI

NF-1167

15.12.2022 - Instruktør

Instructor Certificate Helicopter Revalidation or Renewal

NF-1168

15.12.2022 - Instruktør

Instructor Certificate Aeroplane Revalidation or Renewal

NF-1166

15.12.2022 - Instruktør

ATPL Type Rating, Skill Test Proficiency Check, Single Pilot or Multi-Pilot Helicopter

NF-1164

15.11.2022 - Pilot rotorcraft (helikopter)

Søknadsskjema for unntak av frakt av farlig gods

Transport by air of dangerous goods which are forbidden under normal circumstanses.

08.11.2022 - Farlig gods, Flyselskap

Søknad om utstedelse av Cabin Crew Attestation

NF-1163

08.11.2022 - Cabin Crew

Nytt om bakgrunnssjekk

01.11.2022

Application for ATPL skilltest Aeroplane

NF-1028

20.10.2022 - Pilot fixed wing (fly)
Side