Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

ATPL Type Rating, Skill Test Proficiency Check, Single Pilot or Multi-Pilot Helicopter

NF-1164

15. nov 2022 - Pilot rotorcraft (helikopter)

Søknadsskjema for unntak av frakt av farlig gods

Transport by air of dangerous goods which are forbidden under normal circumstanses.

08. nov 2022 - Farlig gods, Flyselskap

NF-1163 E Application for the issue of a Cabin Crew Attestation

Søknad om utstedelse av Cabin Crew Attestation.

08. nov 2022 - Cabin Crew

Nytt om bakgrunnssjekk

Årlig kontroll og nye krav til ansvarshavende/stedfortredere fra 1. januar 2023.

01. nov 2022

NF-1154E Cross-border

Søknad om UAS-operasjoner i spesifikk kategori på tvers av landegrenser.

25. jul 2022 - Drone/RPAS

NF-1126 Varsel om endring i selskapets håndbokssystem

Forordning (EU) 965/2012 (BSL D 1-1) ORO.GEN.130(c) krever at luftfartsselskap som gjør endring(er) som ikke krever forhåndsgodkjenning skal varsle sin myndighet,...

09. jun 2022 - Flyselskap

Class Type Rating Single-Pilot Aeroplanes Except for High Performance Complex Aeroplanes

NF-1027

24. mai 2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1088 Light Aircraft Pilot Licence LAPL(A) Aeroplane

02. mar 2022 - Pilot fixed wing (fly)
Side