Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF - 0350 Vedlikeholdsrapport (VR)

18. jun 2018 - Vedlikehold

NF-2007 Rapportering

Skjema for rapportering av luftfartshendelser som kan utgjøre en vesentlig risiko for flysikkerheten. Dette skjemaet benyttes dersom man ikke kan rapportere via A...

11. jun 2018 - Rapportering (NF-2007)

NF-1036 E Commersial Pilot Licence CPL(A) Aeroplane

11. jun 2018 - Pilot fixed wing (fly)

Søknad om tilgang til Luftfartstilsynets securityportal

09. jun 2018 - Security

NF-1100 Application for certification of ATCO training organisation

09. jun 2018 - Flysikringstjeneste

Application for the Certification of an Air Navigation Service Provider (ANSP) Organisation

09. jun 2018 - Flysikringstjeneste

Attachment to EASA form 12

09. jun 2018 - Teknisk utdanning

NF-1012 - EASA form 12 - Application for part-147 approval

09. jun 2018 - Teknisk utdanning
Side