Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1089 Registration for the theoretical exam

Påmelding til teorieksamen for kommersielle sertifikater.

08. jun 2018 - Pilot fixed wing (fly), Pilot rotorcraft (helikopter)

Veiledning og retningslinjer (EU) 2015/340

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

NF-1121 Referansematrise for Manualrevisjon

08. jun 2018 - Flyskoler

Oppmelding til førstegangs autoriasjonsprøve AFIS/HFIS

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

NF-1124 Declaration of provisional inability

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste, Flymedisin

NF-1119 Application for air traffic controller license

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

Veiledning for NF-1119 Søknad om utstedelse av flygeledersertifikater

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

7 Compliance matrix Initial Training

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste
Side