Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-0051 Flyskjøte (bokmål)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

NF-0051 Flyskøyte (nynorsk)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Aircraft Bill of sale (Form, PDF)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Application form for a medical certificate

08. jun 2018 - Flymedisin

NF-1089 Registration for the theoretical exam

Påmelding til teorieksamen for kommersielle sertifikater.

08. jun 2018 - Pilot fixed wing (fly), Pilot rotorcraft (helikopter)

Veiledning og retningslinjer (EU) 2015/340

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

NF-1121 Referansematrise for Manualrevisjon

08. jun 2018 - Flyskoler

Oppmelding til førstegangs autoriasjonsprøve AFIS/HFIS

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste
Side