Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer.

Oppmelding til førstegangs autoriasjonsprøve AFIS/HFIS

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

NF-1124 Declaration of provisional inability

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste, Flymedisin

NF-1119 Application for air traffic controller license

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

Veiledning for NF-1119 Søknad om utstedelse av flygeledersertifikater

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

7 Compliance matrix Initial Training

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

6 Compliance Matrix Unit Training

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

5 Compliance Matrix OJTI, STDI and Assessor Training

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

4 Compliance matrix Continuation Training

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste
Side