Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1032 Compliance form. Special requirements for operators performing commercial air transportation into certain Norwegian aerodromes

09. jun 2018 - Flyselskap

EASA Form 2 (English)

09. jun 2018 - Flyselskap, Flyverksted, Continuing Airworthiness Management Organisation, Vedlikehold

Oppsummering innleie av luftfartøy

09. jun 2018 - Flyselskap

NF-0100 Air Operator Certificate (AOC) - Søknad, bokmål

09. jun 2018 - Flyselskap

Details of Management Personnel (EASA Form 4)

08. jun 2018 - Nominering av ledende personell, Teknisk utdanning

Nominering av ledende personell (EASA Form 4)

08. jun 2018 - Nominering av ledende personell

Compliance checklist Part-ORA

08. jun 2018 - Flyskoler

Declaration regarding ownership of the company

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)
Side