Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Application for the Certification of an Air Navigation Service Provider (ANSP) Organisation

09. jun 2018 - Flysikringstjeneste

Attachment to EASA form 12

09. jun 2018 - Teknisk utdanning

NF-1012 - EASA form 12 - Application for Part-147 approval

09. jun 2018 - Teknisk utdanning

NF-0001 Rapport over samlet flygevirksomhet

09. jun 2018 - Rapport over samlet flygevirksomhet

Declaration in accordance with EC No 965/2012 on Air operations - ORO.DEC.100

09. jun 2018 - Selverklæring SPO og NCC

EASA Form 19

Søknad om Part-66 Aircraft Maintenance Licence (AML)

09. jun 2018 - Vedlikehold, Teknisk utdanning

Part-21 Application - Production Organisation Approval (EASA Form 050/051)

09. jun 2018 - Part 21 Initial Airworthiness

Application for Part 21 permit to fly (EASA Form 21)

09. jun 2018 - Part 21 Initial Airworthiness
Side