Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1153 Selverklæring N-Part-145/N-CAMO/N-CAO

01.07.2021 - Vedlikehold

NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis

01.07.2021 - Part 21 Initial Airworthiness

Fornyelse av FI og IRI

NF-1151

16.06.2021 - Instruktør

Application for SE IR based on valid ME IR single pilot for which a class rating is required

NF-1150

15.06.2021 - Pilot fixed wing (fly)

Application for IR cross credit to IR(A) SE based on a skill test or PC in MPA, SP HPA Complex or SPA in MPO

NF-1148

15.06.2021 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1152 Søknadsskjema for operativ organisasjon og opplevelsesflyging

10.06.2021 - Sikkerhetssystem

NF-1119 Søknad om utstedelse av flygeledersertifikater

Skjema for søknad om utstedelse av flygeledersertifikater og veiledning til utfylling av skjema.

06.05.2021 - Flysikringstjeneste

Søknadssskjema for MCCI

NF-1149

30.03.2021 - Instruktør
Side