Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1152 Søknadsskjema for operativ organisasjon og opplevelsesflyging

10. jun 2021 - Sikkerhetssystem

NF-1119 Søknad om utstedelse av flygeledersertifikater

Skjema for søknad om utstedelse av flygeledersertifikater og veiledning til utfylling av skjema.

06. mai 2021 - Flysikringstjeneste

NF-1149 E Application form for MCCI

30. mar 2021 - Pilot fixed wing (fly), Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1145 Søknad om driftstillatelse for operasjon i spesifikk kategori

Dette skjemaet brukes for å søke om driftstillatelse for operasjon i spesifikk kategori.

29. des 2020 - Drone/RPAS

NF-1144 Søknad om Light UAS Operator Certificate LUC

Dette skjemaet brukes for å søke om Light UAS Operator Certificate LUC.

29. des 2020 - Drone/RPAS

NF-1139 E Registration for the theoretical exam ATPL/CPL/IR/BIR/CB-IR

Registrering til teorieksamen for trafikkflygere og instrumentrettigheter.

02. okt 2020 - Pilot fixed wing (fly), Pilot rotorcraft (helikopter)

EASA Form 2

01. sep 2020 - Flyselskap, Flyverksted, Continuing Airworthiness Management Organisation, Vedlikehold

NF-1141 Application for acceptance of third country rating in Part-FCL licence

17. jul 2020 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)
Side