Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1057 E Change Competent Authority to Norway

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1046 E3a Assessment of Competence FI

11. mai 2018 - Pilot rotorcraft (helikopter), Pilot fixed wing (fly)

NF-1044 E Report on passed OPC/PC

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly), Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1022 B Søknad om bytte av norsk sertifikat til EASA Part-FCL-sertifikat

11. mai 2018 - Pilot fixed wing (fly), Pilot rotorcraft (helikopter)

NF-1128 E

Søknad om ny Cabin Crew Attestation grunnet endret statsborgerskap.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1083 E

Søknad om ny Cabin Crew Attestation grunnet navneendring.

11. mai 2018 - Cabin Crew

Veiledning til flyselskap og treningsorganisasjoner som utdanner kabinbesetning

Her finner du informasjon om prosedyren for flyselskap, treningsorganisasjoner, søkere og eller innehavere av CCA.

11. mai 2018 - Cabin Crew

NF-1084 E

Søknad om duplikat av eksisterende Cabin Crew Attestation.

11. mai 2018 - Cabin Crew
Side