Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Application form for a medical certificate

08. jun 2018 - Flymedisin

Veiledning og retningslinjer (EU) 2015/340

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

NF-1121 Referansematrise for Manualrevisjon

08. jun 2018 - Flyskoler

Oppmelding til førstegangs autorisasjonsprøve AFIS/HFIS

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

NF-1124 Declaration of provisional inability

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste, Flymedisin

7 Compliance matrix Initial Training

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

6 Compliance Matrix Unit Training

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

5 Compliance Matrix OJTI, STDI and Assessor Training

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste
Side