Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Declaration regarding ownership of the company

08.06.2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Declaration regarding ownership of an aircraft

08.06.2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Egenerklæring som eier av luftfartøy

08.06.2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

NF-0551B Flyskjøte (bokmål)

08.06.2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

NF-0551B Flyskøyte (nynorsk)

08.06.2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Aircraft Bill of sale (Form, PDF)

08.06.2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Application form for a medical certificate

08.06.2018 - Flymedisin

Veiledning og retningslinjer (EU) 2015/340

08.06.2018 - Flysikringstjeneste
Side