Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-0551B Flyskjøte (bokmål)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

NF-0551B Flyskøyte (nynorsk)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Aircraft Bill of sale (Form, PDF)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Application form for a medical certificate

08. jun 2018 - Flymedisin

Veiledning og retningslinjer (EU) 2015/340

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

NF-1121 Referansematrise for Manualrevisjon

08. jun 2018 - Flyskoler

Oppmelding til førstegangs autorisasjonsprøve AFIS/HFIS

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste

NF-1124 Declaration of provisional inability

08. jun 2018 - Flysikringstjeneste, Flymedisin
Side