Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-1113 Søknadsskjema RO2 og RO3

Dette skjemaet skal brukes dersom du søker om å bli RO2- eller RO3-operatør.

01. jun 2018 - Drone/RPAS

NF-1114 Deklarasjonsskjema for oppstart som RPAS-operatør 1 (RO1)

Dette skjemaet skal brukes dersom du ikke kan søke via Altinn.

01. jun 2018 - Drone/RPAS

Special requirements for operators performing commercial air transportation into Norwegian category B and C aerodromes (NF-1032)

Special requirements for operators performing commercial air transportation into Norwegian category B and C aerodromes.

23. mai 2018 - Flyselskap

NF - 1068 Soloflygningsbevis

22. mai 2018 - Flyskoler

NF-1078 Aircraft – FSTD Configuration Difference List

Aircraft configuration difference list of Flight Simulation Training Device (FSTD).

22. mai 2018 - Flyskoler, Flyselskap

NF-1099 Renewal of IR, class- or type rating.

Renewal of IR, class- or type rating.

22. mai 2018 - Flyskoler

NF-1019 E Application for an ATO approval

22. mai 2018 - Flyskoler

NF-1077 Application for use of FSTD (Flight Simulation Training Device) in Part FCL training

Application for use of FSTD (Flight Simulation Training Device) in Part FCL training (NF-1077).

22. mai 2018 - Flyskoler
Side