Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

NF-0339 Temporary Class and Type Rating

04. jun 2018 - Examiner

NF-1076 Temporary Language Proficiency

04. jun 2018 - Examiner

NF-1094 Temporary Permission to act as Pilot

04. jun 2018 - Examiner

NF-1071 Language Proficiency Assessment

04. jun 2018 - Examiner, Flytelefonistsertifikat

NF-1045 Assessment of competence and application form for examiner certificates

04. jun 2018 - Examiner

NF-1129 Søknadsskjema flyging med drone i EN R102 (Oslo Sentrum)

Dette skjemaet brukes for å søke om tillatelse til å fly med drone i restriksjonsområdet over Oslo sentrum.

01. jun 2018 - Drone/RPAS

NF-1113 Søknadsskjema RO2 og RO3

Dette skjemaet skal brukes dersom du søker om å bli RO2- eller RO3-operatør.

01. jun 2018 - Drone/RPAS

NF-1114 Deklarasjonsskjema for oppstart som RPAS-operatør 1 (RO1)

Dette skjemaet skal brukes dersom du ikke kan søke via Altinn.

01. jun 2018 - Drone/RPAS
Side