Hopp til innhold

Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Application for ATPL skilltest Aeroplane

NF-1028

20.10.2022 - Pilot fixed wing (fly)

Application for a cross-border UAS operation in the ‘specific’ category

NF-1154 - Søknad om UAS-operasjoner i spesifikk kategori på tvers av landegrenser.

25.07.2022 - Drone/RPAS

NF-1126 Varsel om endring i selskapets håndbokssystem

Forordning (EU) 965/2012 (BSL D 1-1) ORO.GEN.130(c) krever at luftfartsselskap som gjør endring(er) som ikke krever forhåndsgodkjenning skal varsle sin myndighet,...

09.06.2022 - Flyselskap

Class Type Rating Single-Pilot Aeroplanes Except for High Performance Complex Aeroplanes

NF-1027

24.05.2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1088 Light Aircraft Pilot Licence LAPL(A) Aeroplane

02.03.2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1162 Basic Instrument Rating BIR

01.03.2022 - Pilot fixed wing (fly)

NF-1074 - Søknad om flytelefonistsertifikat – forlengelse, duplikat og navneendring

25.02.2022 - Flytelefonistsertifikat

NF-1075 - Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat

25.02.2022 - Flytelefonistsertifikat
Side