Skjema

Her finner du Luftfartstilsynets skjemaer. Vi kan importere følgende filformater til vårt saksbehandlingssystem; PDF, Microsoft Office, Open Office og vanlige bildefiler som JPG, PNG og TIFF.

Nominering av ledende personell (EASA Form 4)

08. jun 2018 - Nominering av ledende personell

Compliance checklist Part-ORA

08. jun 2018 - Flyskoler

Declaration regarding ownership of the company

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Declaration regarding ownership of an aircraft

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Egenerklæring som eier av luftfartøy

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

NF-0551B Flyskjøte (bokmål)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

NF-0551B Flyskøyte (nynorsk)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)

Aircraft Bill of sale (Form, PDF)

08. jun 2018 - Norges luftfartøyregister (NLR)
Side