NF-1074 - Søknad om flytelefonistsertifikat – forlengelse, duplikat og navneendring

Flytelefonistsertifikat kreves for dem som skal fly innenfor kontrollert luftrom, og som ikke har sertifikat for privatflyging (LAPL eller PPL) eller kommersiell flyging (ATPL eller CPL). Flytelefonistsertifikatet gjelder med andre ord primært for innehavere av mikroflybevis og seilflybevis.

Publisert: 05. jun 2018