Hopp til innhold

Høring - Evaluering - rapporteringsforordningen (376/2014)

EU-Kommisjonen gjennomfører nå en evaluering av EU-forordning 376/2014 om rapportering , analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart.

Målet med evalueringen er å vurdere om forordningen oppnår målet om å bedre flysikkerheten ved å samle inn og behandle relevante sikkerhetsopplysninger som relaterer seg til sivil luftfart. Videre skal evalueringen særlig dekke bidraget forordningen har når det gjelder å redusere risikoen for luftfartsulykker og relaterte dødsfall. Evalueringen vil også undersøke aspekter ved gjennomføringen og potensielle inkonsekvenser med andre forordninger med det mål å identifisere forbedringsområder, løse inkonsekvenser og identifisere mulige hull. Som følge av evalueringen vil det bli fremmet forbedringsforslag.

Enhver med interesse for saken kan gi tilbakemelding til EU-kommisjonen. Eventuelle kommentarer kan gis i perioden 24. april -22. mai 2019.

Du finner mer informasjon om høringen under.

Publisert: 26.04.2019