Hopp til innhold

Støyklage

I deler av Norge er det en del flystøy, spesielt i områdene rundt en flyplass. Mye av flygingen er rutefly, og fly og helikopter som er ute på oppdrag. Luftfartstilsynet har forståelse for at flystøy kan oppfattes som belastende.

Generelt åpner regelverket for en stor grad av frihet i luften, på samme måte som for biltrafikk eller fritidsbåter. Luftrommet deles inn i kontrollert og ukontrollert luftrom. Kontrollert luftrom består av den øvre delen av luftrommet og luftrommet rundt kontrollerte flyplasser. Ikke-kontrollert luftrom er det luftrommet som går fra bakken og opp/inn til kontrollert luftrom. En stor del av norsk luftrom er ikke-kontrollert. 

I kontrollert luftrom må flyet eller helikopteret ha klarering fra lufttrafikktjenesten. Rundt en flyplass er det normalt fastsatt inn- og utflygingstraséer. I ukontrollert luftrom kan pilotene selv bestemme hvor og når de vil fly, med noen få unntak.

Minstehøyder

Minstehøyder kan være en begrensning. Over tettbebyggelse eller folkeansamlinger i friluft er minstehøyden 300 meter (1000 fot) over høyeste hindring. I andre områder er minstehøyden 150 meter (500 fot) over bakken eller vannet.

Minstehøyden kan i enkelte tilfeller fravikes, avhengig av hvilken type flygning det er snakk om. Blant annet kan den fravikes under avgang og landing, når det er nødvendig av treningsformål eller når det er gitt tillatelse fra Luftfartstilsynet.

Støyklager

De støyklagene Luftfartstilsynet mottar blir brukt i den generelle oppfølgingen av flyplasser, flysikringstjenesten, flyselskaper og privatflygere. For at vi skal kunne dra nytte av informasjonen best mulig, er vi avhengig av konkret informasjon om flygingen. Hvis du mener at flygingen var ulovlig, så bruk skjema for bekymringsmelding.

Militær flyging

Gjelder det støy som følge av militær flyging, må du ta kontakt med Forsvaret.

Kontakt oss ved spørsmål

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om regelverk for flyging.