Spørsmål og svar om droner

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles om bruk av droner. Ordene «drone», «RPAS» (Remotely Piloted Aircraft Systems) og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

Viser treff 25 til 31 av 31

Må jeg ha forsikring når jeg flyr drone?

Dersom droneflygingen skjer i åpen- eller i spesifikk kategori etter reglene i BSL A 7-2 må man ha ansvarsforsikring overfor tredjepart som dekker minst 0.75 millioner SDR (tilsvarer omtrent 9.3

Må jeg registrere meg både for jobb og privat?

Registrering for deg som flyr drone både i jobb og privat Her er informasjon om registrering for deg som flyr drone både i jobb og privat. På flydrone.no kan man registrere seg som privatperson,

Må jeg trene eller ta eksamen nå?

De aller fleste pilotene vil måtte ta nettkurs og netteksamen om grunnleggende kunnskaper som er viktige for droneflyging. I tillegg må de som vil fly i underkategori A2 ta en teorieksamen på

Regnes personer i kjøretøy som «uninvolved persons»?

Ja, utenforstående personer kan også være de som er indirekte eksponert for dronen. En fører av et kjøretøy vil regnes som en "utenforstående person". Dette fordi dronen kan distrahere føreren og

Slik finner du ditt kompetansebevis

Hvordan og hvor finner jeg kompetansebeviset mitt? Slik gjør du for å finne frem kompetansebeviset ditt: Du går til nettadressen www.flydrone.no , der ser det slik ut: Klikk "gå til min side"

Transportere gods med UAS / RPAS

Er det mulig å transportere gods med UAS / RPAS? Ja, det er mulig, men du må utarbeide og beskrive dette i operasjonsmanualen. Transport av gods krever særskilt tillatelse.

Underkategori A3: Gjelder avstandsregelen på 150 meter også fra vei og sti?

Det er tillatt å fly over vei i A3 så lenge man kan forvente at ingen personer eller kjøretøy vil komme innenfor sikkerhetsavstanden til dronen. For A3 gjelder minimum 30 meter horisontalt til

Side