Spørsmål og svar om droner

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles om bruk av droner, både til kommersielt bruk og for hobbybruk. Skal du bruke dronen kun til lek trenger du ikke RO 1, 2 eller 3. Ordene «drone», «RPAS» (Remotely Piloted Aircraft Systems) og «ubemannet luftfartøy» brukes gjerne om hverandre.

Viser treff 13 til 24 av 25

Hvordan vet jeg om dronen min har Maximum Takeoff Mass (MTOM) 250 g eller mindre?

Hvordan vet jeg om dronen min har Maximum Takeoff Mass (MTOM) 250 gram eller mindre? Reglene om MTOM forholder seg til egenskapene dronen faktisk har ("Luftfartøy som har en MTOM på 250 gram").

In english

Frequently asked questions about drones/remotely piloted aircraft systems (RPAS). Frequently asked questions about drones/remotely piloted aircraft systems (RPAS).

Jeg flyr modellfly i regi av modellflyklubb – må jeg registrere meg?

Jeg flyr modellfly i regi av modellflyklubb – må jeg registrere meg? Modellflyklubber vil få mulighet til å søke om autorisasjon for at medlemmene kan fly under egne regler. Vi vil komme med mer

Jeg flyr under regelverket for modellflygning – må jeg også registrere meg?

Jeg flyr under regelverket for modellflygning – må jeg også registrere meg? Ja, det nye regelverket skiller ikke mellom modellflygning og kommersiell flygning. Alle som bruker droner/modellfly

Jeg re-registrerte meg akkurat, må jeg gjøre det på nytt?

Jeg re-registrerte meg akkurat, må jeg gjøre det på nytt? Hvis du flyr kommersielt før 1. januar 2021, må du registrere deg som RPAS-operatør etter dagens regelverk BSL A 7-1. Etter at de nye

Kan jeg bruke min gamle drone?

Kan jeg bruke min gamle drone? Det kommer helt an på hva du ønsker å gjøre og svaret avhenger av hvilken kategori du havner i. Innenfor åpen kategori er det strengere krav for droner som ikke er

Må alle registrere seg nå? Må jeg registrere meg på nytt?

Må alle registrere seg nå? Må jeg registrere meg på nytt? Ja, i henhold til det nye regelverket må alle som flyr drone, registrere seg. Eneste unntak er når man flyr en liten drone under 250g

Må jeg avlegge eksamen for å fly drone?

Må jeg avlegge eksamen for å fly drone? For å fly i åpen kategori er det krav til å ta nettkurs og eksamen på flydrone.no. Man trenger ikke å ta eksamen dersom dronen veier under 250 gram. Den

Må jeg ha forsikring når jeg flyr drone?

Må jeg ha forsikring når jeg flyr drone? Dersom droneflygingen skjer i åpen- eller i spesifikk kategori etter reglene i BSL A 7-2 må man ha ansvarsforsikring overfor tredjepart som dekker minst

Må jeg trene eller ta eksamen nå?

Må jeg trene eller ta eksamen nå? De aller fleste pilotene vil måtte ta nettkurs og netteksamen om grunnleggende kunnskaper som er viktige for droneflyging. I tillegg må de som vil fly i

Regnes personer i kjøretøy som «uninvolved persons»?

Regnes personer i kjøretøy som "utenforstående personer"? Ja. Utenforstående personer, kan også være de som er indirekte eksponert for dronen. En fører av et kjøretøy vil regnes som en "

Transportere gods med RPAS

Er det mulig å transportere gods med RPAS? Ja, det er mulig, men du må utarbeide og beskrive dette i operasjonsmanualen. Transport av gods krever særskilt tillatelse.

Side