Hopp til innhold

Felles erklæring om uregjerlige passasjerer på lufthavner og på flyvninger

Skyer

En samlet luftfartsbransje tar et felles standpunkt mot uregjerlige passasjerer.

Luftfartstilsynet, sammen med ledende aktører i norsk luftfart, tar nå et tydelig standpunkt mot økende utfordringer med uregjerlige passasjerer. En felles erklæring har blitt signert av Luftfartstilsynet, Avinor, NHO Luftfart, Handel og Kontor, Kabinansattes forbund, Norsk Flygerforbund, Parat Kabinforbund, Pilotforbundet Parat, Haugesund Lufthavn Karmøy, Torp Sandefjord lufthavn, Aviator, Menzies, WGH, SGH, Norwegian, SAS, Norse og Widerøe. Samarbeidet støttes av IATA og EASA.

Selv om de fleste reisende opptrer respektfullt, har det vært en økende trend av alvorlige hendelser involverende uregjerlige passasjerer. Denne erklæringen understreker vår felles innsats for å redusere og håndtere slike hendelser, med fokus på passasjerenes og de ansattes trygghet.

Vi vil jobbe sammen for å utvikle og implementere beste praksis og retningslinjer for å forebygge og håndtere slike hendelser. Vi erkjenner viktigheten av god passasjeroppførsel, og vil jobbe kontinuerlig for å redusere antall uregjerlige passasjerer hendelser, som kan ha en negativ innvirkning på flysikkerheten og sikkerheten til de ansatte.

Erklæringen fokuserer på fire hovedområder: Kommunikasjon, Opplæring, Alkohol og rusmidler, og Samarbeid.

Kommunikasjon

En felles kampanje vil bli lansert for å forebygge uregjerlig oppførsel, med tydelige retningslinjer for hva som er akseptabelt om bord og på flyplassene.

Opplæring

Ansatte vil motta opplæring i konflikthåndtering, for å roe ned opphetede situasjoner og håndheve en 'null-toleranse' policy effektivt og trygt.

Alkohol og rusmidler

Klare regler og begrensninger for alkoholkonsum på flyplasser og om bord vil bli fremhevet, da alkohol og andre rusmidler er blant de største faktorene til uregjerlig oppførsel.

Samarbeid

Alle aktører i bransjen vil jobbe tett sammen for å redusere antall uregjerlige hendelser, og utvikle og implementere beste praksis og retningslinjer.

Denne felles erklæringen er et sterkt signal om vår forpliktelse til å sikre tryggheten til alle som reiser med eller arbeider i norsk luftfart. Gjennom dette samarbeidet tar vi aktive skritt for å adressere og håndtere uregjerlig passasjeroppførsel, og sikre en trygg og behagelig reiseopplevelse for alle.