Hopp til innhold

Melding av arbeidsrelatert sykdom

Leger har plikt til å melde fra om arbeidsrelaterte sykdommer.

Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet. For besetningsmedlemmer skal det gis melding til Luftfartstilsynet.

Meldeplikten er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 5-3.

Meldeskjema kan lastes ned fra Arbeidstilsynets sider

 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):