Hopp til innhold

Vi blir tilsynsmyndighet for romaktiviteter

Satellitt i verdensromet

I 2021 fikk Norsk Romsenter og Luftfartstilsynet i oppdrag å utrede et regime for tillatelser til og tilsyn med oppskyting av satellitter til bane fra Norge.

På grunnlag av utredningen legges det opp til at Luftfartstilsynet fra og med 2023 skal ivareta rollen som nasjonal tilsynsmyndighet for romaktiviteter. Luftfartstilsynet vil i perioden 2023–2025 få faglig bistand fra Norsk Romsenter. Etter 2025 vil Luftfartstilsynet operere som et uavhengig romtilsyn.

Tilsynsansvaret gjelder romhavn- og bærerakettområdene. Midlene som er satt av til formålet, skal benyttes til å ivareta følgende kjerneoppgaver:

  • Kontroll og godkjenning av aktiviteter, utstedelse av tillatelser
  • Tilsyn med aktiviteter
  • Veiledning av aktører
  • Koordinering med relevante myndigheter