Hopp til innhold

Vedlikehold av nasjonalt sertifiserte luftfartøy

Fra 1. juli 2021 gjelder det en ny forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy. Den nye forskriften blir i Luftfartstilsynets publiseringssystem (Bestemmelser for sivil luftfart) kalt for BSL B 3-3.

BSL B 3-3 fastsetter kravene til vedlikehold og kontinuerlig luftdyktighet for de luftfartøyene som reguleres av BSL B 3-2 og selvbyggerforskriften BSL B 3-1.

BSL B 3-3 fastsetter hvilke krav som skal gjelde for vedlikehold, og gjennomfører utvalgte deler av forordning (EU) nr. 1321/2014, nærmere bestemt Part-ML og Part-M. BSL B 3-3 speiler i størst mulig grad det systemet som er innført gjennom det felleseuropeiske regelverket for EASA-sertifiserte luftfartøy. Dette innebærer at de samme begrepene benyttes. For å kunne skille de to systemene fra hverandre, er det innført begrepene N-ARC, N-CAMO, N-CAO og N-Part-145, dvs. nasjonal ARC, nasjonal CAMO, nasjonal CAO og nasjonal Part-145. Kravene til vedlikehold og kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy er gjort mest mulig lik kravene som gjelder for EASA-sertifiserte luftfartøy.

Det er etablert et system med selverklæring, der aktører med EASA-godkjenning kun trenger å sende inn selverklæring til Luftfartstilsynet (lenke til skjema) for å kunne utføre tilsvarende tjenester etter BSL B 3-3. Part-66 flyteknikere får gjennom BSL B 3-3 direkte rettigheter til å utføre og attestere for vedlikehold i samme omfang som etter det felleseuropeiske regelverket. Ut over dette er det innført en del særordninger som er nødvendig fordi de aktuelle luftfartøytypene ikke er EASA-sertifiserte.

Luftdyktighetsbevis, VR og N-ARC

Frem til 1. juli 2021 har luftfartøyene hatt luftdyktighetsbevis med utløpsdato. Luftdyktighetsbevisene har blitt fornyet på grunnlag av den årlige vedlikeholdsrapporten.

Luftfartstilsynet vil utstede nytt luftdyktighetsbevis på grunnlag av mottatt kopi av VR (vedlikeholdsrapport). Du trenger ikke søke om nytt luftdyktighetsbevis. De nye luftdyktighetsbevisene vil ikke ha utløpsdato. De gamle luftdyktighetsbevisene er gyldig frem til sin utløpsdato.

VR (vedlikeholdsrapport) som er utstedt før 1. juli 2021, er fortsatt gyldig inntil sin utløpsdato. Før utløpsdato for denne VR, kan luftdyktigheten forlenges én gang gjennom en ny VR. Luftfartstilsynet utsteder nytt luftdyktighetsbevis og første gangs utstedelse av N-ARC på grunnlag av ny VR. N-ARC må deretter forlenges etter bestemmelsen i BSL B 3-3 § 20, eller utstedes på nytt etter BSL B 3-3 § 18 eller § 19. Se mer informasjon om overgangsreglene i veiledningen til BSL B 3-3.