Hopp til innhold

Bygging av luftfartøy

Dersom du ønsker å bygge ditt eget luftfartøy, må du følge visse regler for at det senere skal kunne godkjennes og bli luftdyktig.

Disse reglene finner du i selvbyggerforskriften, Forskrift om selvbygde luftfartøy (selvbyggerforskriften (BSL B 3-1). Du må søke Luftfartstilsynet om godkjenning før du begynner på prosjektet.

Luftfartstilsynet arbeider med en ny forskrift som skal erstatte selvbyggerforskriften. Utkast til ny forskrift var på høring i begynnelsen av 2021. Du finner informasjon om høringen her.