Høring - utkast til nye nasjonale forskrifter på teknisk område

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til nye nasjonale forskrifter på området luftdyktighet. Forskriftene skal gjelde for luftfartøy som ikke er omfattet av den felleseuropeiske reguleringen på området luftdyktighet.

Følgende forskrifter sendes nå på høring:

  • forskrift om bygging av luftfartøy
  • forskrift om nasjonal sertifisering av luftfartøy
  • forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy
  • forskrift om eksport av luftfartøy, flymotor og flypropell

Interesserte som har kommentarer til forslaget til regelverk bes om å sende disse til Luftfartstilsynet, primært per e-post til postmottak@caa.no. Høringsuttalelser bes merket med referansenummer 10/09635.

Det er ikke nødvendig å ha mottatt informasjon om høringen fra Luftfartstilsynet for å kunne gi sitt høringsinnspill.

Høringsfrist 31. mars 2021.

Spørsmål om høringen kan rettes til:

  • Flyteknisk inspektør Jan-Roald Henriksen, jrh@caa.no, 982 61 721
  • Juridisk seniorrådgiver Hege Aalstad, hsa@caa.no, 982 61 680
Publisert: 18. des 2020