Hopp til innhold

Høring – utkast til nye nasjonale forskrifter på teknisk område

Luftfartstilsynet har utarbeidet forslag til nye nasjonale forskrifter på området luftdyktighet. Forskriftene skal gjelde for luftfartøy som ikke er omfattet av den felleseuropeiske reguleringen på området luftdyktighet.

Følgende forskrifter sendes nå på høring:

  • forskrift om bygging av luftfartøy
  • forskrift om nasjonal sertifisering av luftfartøy
  • forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy
  • forskrift om eksport av luftfartøy, flymotor og flypropell

I høringsnotatet og i forskriften er det vist til felleseuropeisk regelverk som er gjennomført også i Norge. Dette gjelder forordning (EU) nr. 1321/2014. Det foreligger ikke en konsolidert, oversatt utgave av denne forordningen. Her finner du en konsolidert utgave av forordningen på engelsk, dansk og svensk. EASA har publisert en mer lettlest utgave av forordningen, den finner du her.  Denne finnes kun på engelsk. EASA har også publisert en konsolidert utgave av forordningen der også veiledningsmaterialet er inkludert. Også denne finnes kun på engelsk. For å finne en bestemmelse i forordningen, bruk søkefeltet (ctrl + F) og søk for eksempel på ML.A.801.

Interesserte som har kommentarer til forslaget til regelverk bes om å sende disse til Luftfartstilsynet, primært per e-post til postmottak@caa.no. Høringsuttalelser bes merket med referansenummer 10/09635.

Det er ikke nødvendig å ha mottatt informasjon om høringen fra Luftfartstilsynet for å kunne gi sitt høringsinnspill.

Høringsfrist 31. mars 2021.

Spørsmål om høringen kan rettes til:

  • Flyteknisk inspektør Jan-Roald Henriksen, jrh@caa.no, 982 61 721
  • Juridisk seniorrådgiver Hege Aalstad, hsa@caa.no, 982 61 680
Publisert: 18.12.2020