Hopp til innhold

24-bits ICAO-kode for programmering av ELT og/eller Mode S transponder

For å programmere nødpeilesender eller transponder i luftfartøyet trenger du en 24-bits kode. Denne kan du få tildelt av Luftfartstilsynet.

Denne koden brukes til å identifisere luftfartøyet. Dette gjelder både for kommunikasjon mellom overvåkingsystemer og for å identifisere luftfartøyets nødpeilesender. 

Om luftfartøyet er registrert i luftfartøysregisteret har det fått tildelt kode. Denne finner du her. 

Forberede søknad

For å utstede 24-bits kode trenger Luftfartstilsynet å vite luftfartøyets registreringsbokstaver. Luftfartøyet må være på norsk register (LN-xxx) Evt. UAV med registrering LC-Uxx.

Oppgi annen kontaktinformasjon, som telefonnummer og adresse.

Søke om kode

Du som eier av luftfartøyet må sende en e-post med flyets registreringsnummer til postmottak@caa.no. Merk gjerne e-posten med tittelen «Søknad om 24-bits ICAO-kode»

Behandling og svar på søknad

Søknader behandles fortløpende. Du vil motta svar fra oss så snart som mulig. Din e-post blir registrert i flyets «mappe», og du vil motta en e-post med de opplysningene som er nødvendig for å programmere ELT eller transponder. 

Dersom vi har spørsmål til søknaden, vil vi kontakte deg per e-post eller telefon. 

Gebyr

Behandling av søknad om 24-bits ICAO-kode er inkludert i årsgebyret for luftfartøyet.