Registrerte luftfartøy

Hvert halvår – 1. januar og 1. juli – publiseres en oversikt over alle registrerte fartøy og deres hjemmelshavere. Ellers i året legges det ut en rapport som viser månedlige endringer.

Månedlige endringer

Rapporten inneholder en del feilkilder. Ved flere eierskifter samme måned viser rapporten siste eierskifte. Rapporten viser ikke tilfeller hvor det har skjedd endring i sameieandel. Ved sameie vises kun adressen til én av de registrerte eierne. Det er kun hvis det skjer endring i denne adressen at endringen vil fremkomme i rapporten.

Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø