Hopp til innhold

Airworthiness Review Certificate (ARC) på luftfartøy i Part-ML klassen.

Flytekniker med Part-66 sertifikat kan få tilleggsrettighet for å utstede "Airworthiness Review Certificate, ARC" i forbindelse med årlig vedlikehold.

Luftfartstilsynet kan autorisere en Part-66 flytekniker som jobber selvstendig (ikke tilknyttet ett flyverksted) til å utføre «Airworthiness Review» og utstede ARC. Autorisasjonen er begrenset til luftfartøy du allerede har påført ditt Part-66 sertifikat, og som er regulert av Part-ML. I ML.1 kan du se hvilket luftfartøy som faller inn under Part-ML. 

«Airworthiness Review» skal utføres samtidig som du utfører årlig vedlikehold/100 timer på luftfartøyet. Vi anbefaler at du leser hele Part-ML før du sender inn søknaden.

Slik søker du

Din søknad må inneholde:

 • Dokumentasjon på kompetanse for de luftfartøyene det søkes om
 • Prosedyrer
 • Sjekklister

Søknad sendes til Luftfartstilsynet på postmottak@caa.no. Merk emnefeltet med «Søknad om rettighet som Autorisert Airworthiness Review Staff».

Når søknaden er komplett og prosedyrer/sjekklister er vurdert som tilfredsstillende, avtaler vi tid og sted for en prøve der du utfører ett komplett «Airworthiness Review» på ett luftfartøy. Vi forutsetter at prøven foregår i et egnet arbeidsmiljø.

Dokumentasjon på kompetanse

Kopi av ditt Part-66 sertifikat.

Regelverkskompetanse - Part-ML, dette vil bli utført som en kombinasjon av vurdering av dine prosedyrer og demonstrasjon av kunnskap under utførelse av «Airworthiness Review».

Prosedyrer som bl.a. beskriver:


ML.A.901 & ML.A.904

 • Hvilke(t) luftfartøy du kan utføre «Airworthiness Review» (AR) på.
 • At AR skal utføres samtidig som årlig/100- timer.
 • Krav til at det skal utføres minst en "airworthiness review" hver 12. måned for å opprettholde rettigheten.
 • Hvordan fornye rettigheten.

 

ML.A.903 & ML.A.904

 • Hva du sjekker ved dokumentgranskning og hvordan dette dokumenteres.
 • Hva du sjekker ved fysisk granskning og hvordan dette dokumenteres.
 • Hvordan du sikrer tilgang til vedlikeholdsunderlag (Maintenance Data).
 • Hvordan du gjennomføre årlig sjekk av luftfartøyets vedlikeholdsprogram (AMP) og hvordan du dokumentere dette.
 • Hvem du varsler dersom det oppstår uenighet mellom eier og ARS angående innhold i AMP.
 • Beskrive hvordan avvik funnet under AR håndteres.
 • Du må beskrive hvilke dokumentasjon som skal lagres, hvor lenge den skal lagres og hvem som har tilgang.
 • Hvordan utstede «Airworthiness Review Certificate» (ARC) og hvem som skal ha kopi av ARC med tilhørende AR rapport.

Til info:

En slik søknad behandles med gebyr etter gebyrforskriften BSL A 1-2 § 21

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv - Lovdata