Hopp til innhold

Fartøymontert nødskjerm

Luftfartstilsynet har mottatt informasjon fra Statens havarikommisjon vedrørende en alvorlig hendelse utenfor Grønland der en redningsskjerm ble utilsiktet utløst i forbindelse med redningsoperasjonen i etterkant.

Den danske havarikommisjonen (Havarikommisionen) har gjennomført undersøkelser og utgitt en rapport etter en ulykke med et amerikanskregistrert fly av typen Cirrus SR20.

Rapporten omfatter ikke en alvorlig hendelse som oppsto i forbindelse med redningsarbeidet, men den danske havarikommisjonen har utgitt en Awareness Notfication of CAPS or other Ballistic Recovery Systems.

2. februar 2007 var et énmotors fly av typen Cirrus SR 20 på vei fra Goose Bay, Canada til Reykjavik, Island. Ca 80 NM sørvest av SI NDB rapporterte piloten variasjoner i oljetrykket. Motoren stoppet deretter og det ble utført en nødlanding på vannet.

Et redningshelikopter ble deretter sendt ut og luftfartøyet ble funnet i sjøen. Idet helikopteret nærmet seg det forulykkede luftfartøyet førte downwash fra hovedrotoren til at vrakdelene kom i bevegelse. Dette førte igjen til at BRS/CAPS (Ballistic Recovery System/Cirrus Airframe Parachute System) ble utløst da helikopteret kun var ca. 150 meter fra havaristen.

Systemet fungerer ved at en redningsskjerm skytes (solid state rocket) ut fra skroget med stor kraft. Dersom helikopteret hadde vært lavere, kunne skjermen bli skutt opp i helikopterets hovedrotor.

Systembeskrivelse

BRS/CAPS betjenes av flyger og skal kunne utløses under flyging. Det finnes derfor normalt et betjeningshåndtak i cockpit som utløser selve redningsskjermen via en kabel som igjen aktiviserer rakettenheten.

Ved tilfeller der skroget er separert i flere deler er det fare for at dette kan føre til at kabelen utilsiktet kan bli strammet og rakettenheten aktivisert. Denne rakettenheten er svært kraftig og kan lett føre til alvorlige og fatale personskader. Det er derfor viktig at denne kabelen kuttes eller at rakettenheten på annen måte deaktiviseres i henhold til fabrikantens beskrivelse.

Ytterligere informasjon om dette systemet kan lastes ned fra en produsent og er tilgjengelig her.

Merking

Bruk av BRS/CAPS har i lengre tid blitt benyttet på mikrolette og selvbygde luftfartøy. Mikrofly/sportsfly skal merkes med en rød trekant der skjermpakken bryter igjennom skrogsiden ved aktivisering. Trekanten er 17 cm i sidekant.

Luftfartstilsynet vil følge opp merking av luftfartøy med BRS/CAPS-utstyr montert. Det er likevel viktig å merke seg at utstyr kan være montert i enkelte luftfartøy uten at slik merking er gitt.

Luftfartstilsynet anbefaler at både flyge- og bakkepersonell involvert i redningsarbeid gjøres kjent med risikoen der BRS/CAPS er montert i luftfartøy.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):