Hopp til innhold

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven § 8-1 annet ledd.

Publisert: 12.02.2002