Delegering av myndighet til Avinor AS etter luftfartsloven

Publisert: 17. des 2002