Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap for helikopter (BSL D 5-5).

BSL D 5-5

01. okt 1975 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tanking av luftfartøy (BSL D 1-10).

BSL D 1-10

21. mar 1975 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med fly.

BSL D 2-1

25. apr 1974 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om brann og sikkerhet (BSL D 5-2).

BSL D 5-2

15. mar 1974 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om værminima for fly (operative begrensninger for start og landing ved IFR-flyging) (BSL D 1-11) )

BSL D 1-11

15. mar 1974 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om luftfart på Jan Mayen

23. nov 1973 - Annet

Forskrift om luftfart på Svalbard

BSL A 1-7

23. nov 1973 - Annet

Forskrift om flyredningstjenesten

10. aug 1956
Side