Hopp til innhold

NOTEX

NOTEX står for "Notice to examiners", og er en melding fra Luftfartstilsynet til godkjente kontrollanter.

 

NOTEX NR. TITTEL
NOTEX 2024/1 Autorisering av kontrollanter for skill test.
NOTEX 2023/4 Forlenging av klasserettigheiter basert på erfaring (12 timars forlenging)
NOTEX 2023/3 Kontrollanters sertifikatpåtegning
NOTEX 2023/2 Veiledende satser ved praktiske prøver/kontroller fra og med 2023
NOTEX 2023/1 Informasjon om nye skjemaer og endring av NF-nummer
NOTEX 2021/4 Obligatoriske øvelser under skill test
NOTEX 2021/3 Informasjon om privilegier til innehavere av FI(A) LAPL(A) ONLY
NOTEX 2021/2 To typer standardiseringsseminar for å fullføre opplæring som kontrollant
NOTEX 2021/1 Veiledende satser ved praktiske prøver/kontroller fra og med 2021
NOTEX 2020/3 Krav om PC for SFE som gjennomfører prøver med IR
NOTEX 2020/2 Endringer i sertifikatformat for flygere
NOTEX 2020/1 (UTGÅTT) Utløpsdato etter gjennomført PC, etter å ha benyttet unntaksbestemmelsene for covid-19
NOTEX 2019/2 Flyging og gjennomføring av prøver med utløpte rettigheter
NOTEX 2019/1 Gjennomføring av skill test til LAPL(A) for innehavere av LAPL(S)/SPL med TMG
NOTEX 2018/2 Godkjent vitnemål etter bestått PPL teorieksamen
NOTEX 2018/1 Endring av språkkrav for flyging i Norge
NOTEX 2017/3 Presisering av krav til rettigheter i forbindelse med ferdighetskontroller og ferdighetsprøver i fly
NOTEX 2017/1 Kontroll av teoretisk kunnskap under ferdighetsprøver (skill test)
NOTEX 2016/2 Bruk av «Operators Proficiency Check» (OPC) til forlengelse av kontrollantrettigheter
NOTEX 2015/4 Assessment of Competence (AoC) for kontrollanter
NOTEX 2015/3 Competence Based IR (CB IR)
NOTEX 2015/2 Flytelefonistsertifikat, praktisk prøve
NOTEX 2015/1 Endring av administrative rutiner/prosedyrer for kontrollanter som skal gjennomføre praktisk prøve flytelefoni
NOTEX 2014/9 Informasjon angående LAPL
NOTEX 2014/6 Den praktiske delen av kontrollantstandardiseringen skal bestå av minimum to trenings "assessments" (minimum fire hvis IR "assessment" inngår)
NOTEX 2014/5 Endring av administrative prosedyrer for kontrollanter som skal gjennomføre prøver med sertifikatinnehavere fra andre land enn der de selv er sertifisert
NOTEX 2014/4 (English) Temporary Ratings and Temporary Permission
NOTEX 2014/3 Temporary Ratings og Temporary Permission
NOTEX 2014/1 Avvikling av ordningen med utbetaling av honorar til kontrollanter og forsikringsordningen for disse
NOTEX 2013/4 E-mail adresse for innsendelse av kopi etter utført Skill Test, Proficiency Check eller Assessment of Competance med utenlandske sertifikatinnehavere

 

 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):